Parsi Coders

Full Version: سورس کد پردازش تصاویر به زبان ( جاوا)
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
درود

یک سپمل کد برای کسانی که دوست دارن با پردازش تصاویر در جاوا اشنا شوند.

ImageProcessing Javaدانلود :

[attachment=329]

password:

Code:
www.parsicoders.com
درود . من این برنامه را دانلود کردم ولی برام باز نمی کنه پسورد رو ازم قبول نمیکنه.لطفا پسورد درست یا برنامه رو برام میل کنید.سپاسگزار
درود
گذرواژه رو با حروف کوچک وارد کنید
تست شده مشکلی نیست
سپاسگزار