• 14 Vote(s) - 3.64 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
واردات و صادرات
#1
با توجه به امکانات فوق و شرایط بوجود آمده، گمرک جمهوری اسللامی ایران توانست با راه اندازی و استقرار کردن ،گمرک و با امکانات خاص شرایط را فراهم نماید که کالاهایی که نیاز ضروری داشته، ازقبیل: دارو و مواداولیه نمونه جهت کارخانجات تولیدی و در صورت نیاز به فوریت کالا ،شرایط ترخیص کالا را فراهم نماید. گمرک فرودگاه امام خمینی توانسته شرایط ترخیص کالا جهت کلیه نیازهای شرکت های تولیدی و آزمایشگاهی، داروئی و نمونه های ارسالی به صورت شبانه روزی به خدمت گیرندگان ارائه نماید. دارای چند حوزه می باشد:1. حوزه تجاری 2.حوزه امانات پستی 3. حوزه مسافری
در حوزه تجاری ،کالاهایی به صورت ورود موقت ،مرجوعی، ترانزیت داخلی و خارجی و صادرات موقت و صادرات قطعی صورت میپذیرد. در حال حاضر 600 اظهار نامه به صورت رویه های متفاوت تنظیم می گردد که این امر ،آمار بالایی در جابجایی کالا می باشد
  Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)