• 57 Vote(s) - 2.49 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شروع برنامه نویسی در اندروید استودیو
#1
<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);"><size option="-5" style="font-size: 12.5pt;">چهار جز اصلی برنامه های اندرویدی به صورت زیر است :</size>
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);"><b style="box-sizing: border-box;">فعالیت ها (Activities) :</b><br style="box-sizing: border-box;" />
این بخش UI را تنظیم میکند و تعامل کاربر با صفحه نمایش گوشی موبایل کنترل می کند.<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
<b style="box-sizing: border-box;">خدمات (Services) :</b><br style="box-sizing: border-box;" />
این بخش ، برنامه هایی که در پس زمینه جریان دارند را با دیگر برنامه ها مدیریت می کنند.<br style="box-sizing: border-box;" />
 
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);"><b style="box-sizing: border-box;">پخش کننده های رادیویی:</b><br style="box-sizing: border-box;" />
آنها ارتباط بین سیستم عامل اندروید و برنامه ها را مدیریت می کنند.<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
<b style="box-sizing: border-box;">ارائه دهندگان محتوا:</b><br style="box-sizing: border-box;" />
این بخش مدیریت اطلاعات و محتویات پایگاه داده را انجام میدهد.<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
<size option="6" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><b style="box-sizing: border-box;">فعالیت ها (Activities) :</b></size><br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
یک فعالیت ، یک صفحه نمایش منفرد با یک رابط کاربری را نشان می دهد، فعالیت کوتاه مدت (short Activity ) در عمل بر روی صفحه نمایش انجام می شود. به عنوان مثال، یک برنامه ایمیل ممکن است یک فعالیت (Activities) داشته باشد برای دریافت ایمیل های جدید، یک Activity دیگر برای نوشتن یک ایمیل و اکتیویتی دیگری برای خواندن ایمیل ها. اگر یک برنامه دارای بیش از یک اکتیویتی باشد، یکی از آن ها باید برای این باشد که در هنگام اجرای برنامه فعال شود.<br style="box-sizing: border-box;" />
به زبان ساده ، Activity یک صفحه نمایش در اندروید،  شبیه به یک window ( پنجره ) در برنامه های desktop، یا یک Frame در برنامه های جاوا است. یک Activity به شما اجازه می دهد که تمام UI component ها یا widget ها را با یکدیگر در یک صفحه قرار دهید.<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
نعریف کردن یک زیرکلاس به شکل زیر انجام می شود:
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);">public class MainActivity extends Activity {<br />
}
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);"><size option="6" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><b style="box-sizing: border-box;">خدمات (Services):</b></size><br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
سرویس در اندروید (یا خدمات) یک جزء است که در پس زمینه ، برای انجام عملیات طولانی حضور دارد . برای مثال، یک سرویس در اندروید ممکن است در پس زمینه برای پخش موسیقی استفاده شود، در حالی که کاربر در یک برنامه  دیگر است .
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);"> 
</dir>
 

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);">گیرنده های پخش (Broadcast Receivers) ، به سادگی به پیام های پخش (broadcast messages) از برنامه های دیگر و یا از سیستم دیگر پاسخ می دهند. به عنوان مثال، برنامه ها می توانند برنامه های پخش را شروع کنند تا برنامه های دیگر بدانند که برخی از داده ها برای دستگاه دانلود شده اند و برای آنها در دسترس هستند، بنابراین این گیرنده پخش است که این ارتباط را رهگیری می کند و اقدام مناسب را آغاز می کند.<br style="box-sizing: border-box;" />
اگر مفهوم را درک نکرده اید پاراگراف زیر را به دقت بخوانید :<br style="box-sizing: border-box;" />
 BroadcastReceiver ها به سادگی به پیام های منتشر شده از سوی سایر اپلیکیشن ها یا خودِ سیستم پاسخ می دهند. این پیام ها گاهی رویداد(event) یا مفهوم (intent) نامیده می شوند. برای مثال، اپلیکیشن ها می توانند برای آگاه کردن سایر اپلیکیشن ها از اینکه داده­ ی خاصی در دستگاه دانلود شده و آماده­ ی استفاده است، پیام هایی را به آنها ارسال کنند.<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
یک گیرنده پخش به عنوان یک کلاس زیر کلاس BroadcastReceiver اجرا می شود و هر پیام به عنوان یک شیء Intent پخش می شود :
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);"><br style="box-sizing: border-box;" />
<size option="6" style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><b style="box-sizing: border-box;">ارائه دهندگان محتوا :</b></size><br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
یک جزء ارائه دهنده محتوا ، داده ها را بر اساس درخواست ، از یک برنامه به دیگران عرضه می کند. چنین درخواست هایی توسط روش های ContentResolver انجام می شود . داده ها ممکن است به طور کامل در فایل های سیستمی خود اندروید ، پایگاه داده و یا جایی دیگر ذخیره شوند.
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);">به زبان ساده تر ، ارائه دهنده محتوا یکی از بلوک های اصلی سازنده اندروید است (fundamental building blocks). ارائه دهنده محتوا (<b style="box-sizing: border-box;"><code style="box-sizing: border-box; font-family: Menlo, Monaco, Consolas, &quot;Courier New&quot;, monospace; font-size: 15px; padding: 2px 4px; color: rgb(199, 37, 78); background-color: rgb(249, 242, 244); border-radius: 4px;">Content Provider)</code></b> به اپلیکیشن ها اجازه دسترسی به اطلاعات را می دهد. در اکثر موارد دیتابیس (پایگاه داده ها ) به عنوان منبع اطلاعات استفاده می شود که ارایه دهنده محتوا ، از آن به عنوان منبع اطلاعاتی اش استفاده میکند. بنابراین دیتابیس تنها منبع اطلاعات ارایه دهنده محتوا نیست و از روش های دیگر مانند ذخیره در فایل یا shared Preference هم میتوان به عنوان منبع داده در ارائه دهنده محتوا استفاده کرد.<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
ارائه دهنده محتوا به عنوان یک کلاس زیر کلاس ContentProvider اجرا می شود و باید یک مجموعه استاندارد از API ها را اجرا کند که سایر برنامه ها را قادر به انجام تعاملات  کند.<br style="box-sizing: border-box;" />
 
</dir>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);">public class MyContentProvider extends  ContentProvider {<br />
   public void onCreate(){}<br />
}
</dir>

<h2 dir="rtl" style="line-height: 1.1; box-sizing: border-box; font-family: yekan; color: rgb(27, 47, 115); margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 30px;">قطعات اضافی</h2>

<dir dir="rtl" option="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12.5pt; line-height: 35px; color: rgb(27, 47, 115);">اجزای اضافی نیز وجود دارد که برای ساخت موارد ذکر شده ی بالا مورد استفاده قرار خواهند گرفت،این قطعات عبارتند از:<br style="box-sizing: border-box;" />
<br style="box-sizing: border-box;" />
<b style="box-sizing: border-box;">Fragments :</b><br style="box-sizing: border-box;" />
قسمتی از رابط کاربر را در یک اکتیویتی  نشان می دهد.<br style="box-sizing: border-box;" />
<b style="box-sizing: border-box;">Views :</b><br style="box-sizing: border-box;" />
عناصر رابط کاربری که بر روی صفحه نمایش نشان داد شده اند شامل دکمه ها، لیست ها و …<br style="box-sizing: border-box;" />
<b style="box-sizing: border-box;">Layouts :</b><br style="box-sizing: border-box;" />
مشاهده اعمالی که قالب صفحه نمایش را کنترل می کند.<br style="box-sizing: border-box;" />
<b style="box-sizing: border-box;">Intents :</b><br style="box-sizing: border-box;" />
پیام های اتصال ( intent ها به ما اجازه ی ارسال پیام از یک component اندروید به دیگری را میدهند. یکی از مهمترین component ها یک Activity است.)<br style="box-sizing: border-box;" />
<b style="box-sizing: border-box;">Resources :</b><br style="box-sizing: border-box;" />
عناصر خارجی مانند رشته ها، ثابت ها و تصاویر.<br />
<br />
منبع مقاله : <url href="https://clicksite.org/articles/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_Android_Studio_-_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88" option="https://clicksite.org/articles/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_Android_Studio_-_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86_%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88">آموزش Android Studio - ساخت اولین پروژه در اندروید استودیو</url>
</dir>
  Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  الگوهای برنامه ریزی شده برای طراحی سایت و تغییرات در آن sarinweb 0 763 02-03-2018، 02:50 PM
Last Post: sarinweb
  تولید محتوای باکیفیت را شروع کنید maryammo 0 811 12-18-2017، 02:52 PM
Last Post: maryammo
  از کی شروع به کار آفرینی بکنم ؟ بهترین زمان برای کار آفرینی را بشناسید itzeroone 0 1,096 12-04-2017، 03:21 PM
Last Post: itzeroone
  از دسترسی برنامه ها در اندروید چقدر باخبر هستید ؟ – مواظب امنیت اطلاعات گوشی خود باشی itzeroone 0 934 11-29-2017، 10:42 PM
Last Post: itzeroone
  دریافت پیش پرداخت از مشتریان قبل از شروع کار maryammo 0 922 11-29-2017، 12:12 PM
Last Post: maryammo
Rainbow مسابقه ی برنامه نویسی کشوری "کدهای پر چالش" one hacker alone 1 3,441 04-02-2016، 03:47 AM
Last Post: one hacker alone
  معرفی دوره ی رایگان مفاهیم برنامه نویسی و دوره ی رایگان +Network به صورت آنلاین one hacker alone 1 4,440 10-24-2015، 10:48 AM
Last Post: seoli
  لیست گوشی های سامسونگی که به اندروید کیت کت 4.4 بروز رسانی میشوند Amin_Mansouri 0 2,830 02-21-2014، 04:53 PM
Last Post: Amin_Mansouri
  [CES2013] اندروید 4.3 غیر رسمی بر روی اس 4 چه ویژگیهایی دارد؟ Amin_Mansouri 0 2,987 07-05-2013، 08:24 AM
Last Post: Amin_Mansouri
  توقف پشتیبانی ادوبی از فلش پلیر برای سیستم عامل اندروید Amin_Mansouri 0 2,889 08-17-2012، 10:00 PM
Last Post: Amin_Mansouri

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)