امتیاز موضوع:
  • 26 رای - 2.42 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مجموعه کتابخانه برنامه نویسی basic4android قسمت 3
#1
درود
در این مجموعه مجموعه کتابخانه یا همون library رو ارائه دادیم.
توجه کنید این کتابخانه پولی هستند و ما رایگان برای شما ارائه دادیم !
مجموعه زیر قسمت 3 هست و بقیه کتابخانه ها به زودی اپلود میشوند.
توجه کنید برای دانلود قسمت 1 ارشیو کتاب خانه برنامه نویسی basic4android به تایپک زیر سر بزنید :
http://www.parsicoders.com/showthread.php?tid=3073

برای دانلود ارشیو کتابخانه قسمت دوم basic4android به تایپک زیر سر بزنید :
http://www.parsicoders.com/showthread.php?tid=3074

لیست کتابخانه Basic4android قسمت 3: 
کد:
 Directory of E:\Parsicoders\B4A Libraries DEC2011 Part 3 (Www.ParsiCoders.Com)

02/26/2013  01:41 AM    <DIR>          .
02/26/2013  01:41 AM    <DIR>          ..
11/26/2011  05:46 PM            11,201 AB Wifi 1.2.zip
11/26/2011  06:08 PM             6,159 ABBarcode Zxing .zip
11/26/2011  06:08 PM             5,794 ABBarcodeTest.zip
12/07/2011  03:46 PM    <DIR>          ABPhysicsEngine
11/26/2011  05:55 PM           323,310 ABPhysicsEngine.zip
12/07/2011  03:47 PM    <DIR>          ABSimMetrics
11/26/2011  06:09 PM           119,117 ABSimMetrics.zip
11/26/2011  06:09 PM             6,003 ABSimMetricsTest.zip
11/26/2011  05:59 PM             7,230 ABTwitterTest.zip
11/26/2011  05:51 PM             6,302 ABZipUnzip.zip
12/07/2011  03:47 PM    <DIR>          ABZipUnzipTest
11/26/2011  05:51 PM             6,402 ABZipUnzipTest.zip
10/16/2011  10:28 AM             4,406 AdMob (1).zip
11/26/2011  05:55 PM             4,406 AdMob1.2.zip
11/26/2011  05:42 PM            34,339 AdvanedCameraLibrary4.5.zip
11/26/2011  06:07 PM             8,284 AHLocale1_1.zip
11/26/2011  05:40 PM            19,779 AHPreferenceActivity1_0.zip
11/26/2011  05:40 PM             6,380 AHPreferenceActivityExample.zip
11/26/2011  06:10 PM             2,406 Airpush ADS.zip
10/16/2011  10:31 AM             3,257 Airpush.zip
12/07/2011  05:02 PM             2,479 Analytics.zip
11/26/2011  06:00 PM            22,934 Audio1.3.zip
11/26/2011  06:07 PM           163,866 B4A-BridgePlus1.1.zip
11/26/2011  05:50 PM            14,099 B4A-JSInterface-v1.3.zip
11/26/2011  06:01 PM            70,407 B4AHelp2.2.zip
11/26/2011  05:42 PM            70,407 B4AxmlHelp2.2.zip
11/26/2011  06:06 PM           119,286 BasicIDE2.5.zip
11/26/2011  06:01 PM           130,718 BasicLib1.3.zip
11/26/2011  05:58 PM             2,651 BG smallCalendar.zip
11/26/2011  05:56 PM             3,592 BGCellLocation 1.01.zip
12/07/2011  03:50 PM    <DIR>          BigNumbers
11/26/2011  06:00 PM            17,182 BigNumbers1.0.zip
09/24/2011  10:12 PM    <DIR>          BitmapExtended
11/26/2011  05:58 PM           287,913 BitmapExtended1.00.zip
11/09/2011  06:16 PM    <DIR>          BroadCastReceiver
11/26/2011  05:49 PM           292,081 BroadCastReceiver1.0.zip
12/07/2011  03:52 PM    <DIR>          ByteConverter
11/26/2011  06:02 PM            11,214 ByteConverter1.1.zip
11/26/2011  05:46 PM             7,435 calendar2.zip
12/07/2011  04:15 PM    <DIR>          Charts
12/07/2011  04:15 PM             9,083 Charts.zip
12/07/2011  03:52 PM    <DIR>          Clocks
11/26/2011  06:02 PM            12,175 Clocks1.0.zip
12/07/2011  03:53 PM    <DIR>          CollectionsExtra
11/26/2011  06:02 PM            18,678 CollectionsExtra1.0.zip
11/26/2011  05:52 PM             3,804 Customtoast.zip
12/10/2011  04:18 PM            12,302 DBUtils.zip
12/07/2011  03:53 PM    <DIR>          Dialogs
11/26/2011  06:02 PM            58,371 Dialogs2.7.zip
12/07/2011  03:54 PM    <DIR>          Encryption
11/26/2011  05:48 PM            26,053 Encryption1.1.zip
12/07/2011  03:54 PM    <DIR>          EQGui
11/26/2011  05:57 PM            12,192 EQlibs equalizer.zip
12/07/2011  03:55 PM    <DIR>          ExpressionEvaluator
11/26/2011  06:03 PM            15,697 ExpressionEvaluator1.1.zip
12/07/2011  03:55 PM    <DIR>          Fast Fourier Transforms1.0
11/26/2011  06:05 PM            28,388 Fast Fourier Transforms1.0.zip
11/26/2011  05:48 PM             6,078 fgContacts_v1.01.zip
12/10/2011  04:13 PM            10,031 FlickrViewer.zip
12/07/2011  09:19 PM    <DIR>          Gestures
11/26/2011  06:03 PM            10,602 Gestures1.1.zip
12/07/2011  03:57 PM    <DIR>          GifDecoder
11/26/2011  06:03 PM            30,666 GifDecoder1.0.zip
11/26/2011  06:13 PM             6,022 Gplayer audio.zip
12/07/2011  03:57 PM    <DIR>          GPStoOSGB
11/26/2011  06:03 PM            14,303 GPStoOSGB1.0.zip
11/26/2011  06:11 PM             2,669 Greystripe AD.zip
11/26/2011  06:11 PM             5,950 GreyStripeTest.zip
12/10/2011  04:13 PM             7,941 HttpUtilsExample.zip
12/07/2011  03:57 PM    <DIR>          Jpeg
11/26/2011  06:04 PM           352,284 Jpeg1.1.zip
12/07/2011  03:58 PM    <DIR>          JpegUtils
11/26/2011  06:04 PM           120,974 JpegUtilsDemo1.0.zip
12/07/2011  03:49 PM    <DIR>          JSInterface
11/26/2011  05:48 PM            34,720 Licensing.zip
12/06/2010  06:12 PM             6,227 LinkifyDemo.zip
11/26/2011  05:46 PM             8,927 LiveWallpaper.zip
12/07/2011  03:59 PM    <DIR>          LocaleExample
11/26/2011  06:07 PM             8,487 LocaleExample.zip
11/26/2011  06:11 PM             5,412 Millenium AD.zip
11/26/2011  06:12 PM             3,878 MobFox AD.zip
11/26/2011  05:47 PM           180,649 Net.zip
11/26/2011  05:54 PM            12,448 Network.zip
12/07/2011  04:00 PM    <DIR>          OpenGL
11/26/2011  06:04 PM            52,512 OpenGL1.7.zip
12/07/2011  04:00 PM    <DIR>          OpenGL2
11/26/2011  06:04 PM            43,048 OpenGL2_1.0.zip
11/26/2011  05:51 PM            14,268 OSLibrary1.4.zip
12/07/2011  04:01 PM    <DIR>          PageTurnView
11/26/2011  06:05 PM            43,850 PageTurnView1.3.zip
12/07/2011  05:01 PM            11,397 Parse.zip
11/26/2011  03:19 PM             2,314 PdfWriter sample Code.txt
11/26/2011  05:38 PM            19,119 PDFWriter1.0.zip
11/26/2011  05:48 PM            70,791 Phone.zip
11/03/2011  06:00 PM    <DIR>          PhoneStateListener
11/26/2011  05:50 PM           299,622 PhoneStateListener1.3.zip
12/07/2011  09:27 PM    <DIR>          PreferenceActivity
11/26/2011  05:53 PM            15,735 PreferenceActivity.zip
11/26/2011  05:56 PM            16,363 RandomAccessFile.zip
12/07/2011  04:04 PM    <DIR>          Reflection
11/26/2011  05:55 PM            32,600 Reflection1.9.zip
12/07/2011  04:05 PM    <DIR>          RichString
11/26/2011  06:06 PM            15,761 RichString1.3.zip
12/07/2011  04:05 PM    <DIR>          ScalableVectorGraphics 1.5
11/26/2011  05:53 PM            51,782 ScalableVectorGraphics 1.5.zip
11/26/2011  05:43 PM            11,890 Serial.zip
12/07/2011  04:06 PM    <DIR>          SlidingPanels
11/30/2011  09:36 PM             7,037 SlidingPanels.zip
12/08/2011  01:28 AM    <DIR>          SQL
12/08/2011  01:24 AM             8,255 SQL.zip
11/26/2011  05:54 PM            20,320 StringUtils.zip
12/07/2011  04:06 PM    <DIR>          TabHostExtrasCodeModule
11/26/2011  05:36 PM             8,121 TabHostExtrasCodeModule.zip
11/26/2011  05:37 PM            12,204 TabHostExtras_v1.5.zip
12/07/2011  04:07 PM    <DIR>          Threading
11/26/2011  06:06 PM            18,047 Threading1.0.zip
11/26/2011  05:45 PM             7,020 ToggleLibrary1.0.zip
12/07/2011  04:06 PM    <DIR>          ToggleWIFI test
12/07/2011  04:08 PM             8,675 ToggleWIFI.zip
11/26/2011  05:51 PM             2,957 TurnGPS.zip
11/26/2011  06:05 PM            12,527 USBpl2303_1.0.zip
11/26/2011  05:38 PM           139,563 Wagoid.zip
12/07/2011  04:09 PM    <DIR>          WebViewExtras
11/26/2011  05:49 PM            15,194 WebViewExtras_1.0.zip
              88 File(s)      3,777,022 bytes
              38 Dir(s)   2,400,116,736 bytes free

Link DOwnload:
http://bit.ly/YUD69E
Password:
کد:
www.parsicoders.com
گروه دور همی پارسی کدرز
https://t.me/joinchat/GxVRww3ykLynHFsdCvb7eg
پاسخ
#2
امین پرایوت آپ کردی مثله اینکه نمیشه دان کرد !
باید حرف زورو نشنوم کر شم فقط -- تو نه رفیق ریگی نیست به کفشم نترس

 نه ، نه من تروریست نیستم -- من رو کاغذ می بازم ولی تئوری نیستم

باید دردای دلمو و تو دلم چال کنم -- تا چشمای من یه روزی  یهویی خیس  شن
پاسخ
#3
شرمندتون هستم
باز اپلود کردم
گروه دور همی پارسی کدرز
https://t.me/joinchat/GxVRww3ykLynHFsdCvb7eg
پاسخ
#4
با درود و خسته نباشید خدمت شما آقای
من چند وقت بود دنبال کتابخونه WebViewExtra  می گشتم که با استفتده از متد WebViewExtras1.addWebChromeClient بتونم زمان لود شدن یک WebView رو کنترل کنم
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
   WebView1.Initialize(
"")
   Activity.AddView(WebView1, 
00100%x100%y)
   
   
Dim WebViewExtras1 As WebViewExtras
   WebViewExtras1.addWebChromeClient(WebView1, 
"WebViewExtras1")
   
   WebView1.LoadUrl(
"http://www.basic4ppc.com/forum/basic4android-updates-questions/30863-how-know-loading-progress-webview.html")
End Sub
 و در یک تابع دیگه نمایش بدم:
Sub WebViewExtras1_ProgressChanged(NewProgress As Int)
   
'   NewProgress is Current page loading progress, represented by an integer between 0 and 100. 
   Log("WebView1 loading progress: "&NewProgress&"%")
End Sub
 بعد ار اجرا با خطا زیر مواجه می شم
Parsing code.                           0.01
Compiling code.                         Error
Error compiling program.
Error description: Too many parameters.
Occurred on line: 26
WebViewExtras1.addWebChromeClient(WbV,"WebViewExtras1")
Word: WebViewExtras1
من فکر میکنم این ورژن WebViewEXtra این قابلیت رو نداره من این کد رو از خود سایت Basic4Android در قسمت راهنمای کتابخونه اش گرفتم
.
.
.
.
لطفا کمک کنید خیلی گیرم.... آیا ورژن جدید ترش رو دارین..... یا راه حل دیگه ای برای  نمایش پیشرفت بارگزاری وب به من ارائه کنید
سپاسگزارم      با سپاس
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مجموعه کتابخانه برنامه نویسی basic4android قسمت 1 Amin_Mansouri 6 17,981 03-06-2017، 01:53 PM
آخرین ارسال: madeaz
  مجموعه کتابخانه برنامه نویسی basic4android قسمت 2 Amin_Mansouri 19 33,353 11-22-2016، 05:20 PM
آخرین ارسال: admin299
  مجموعه کتابخانه basic4android پارت 4 2013-214 Amin_Mansouri 24 29,471 07-12-2016، 07:15 PM
آخرین ارسال: amirE5Ey
  درخواست کتابخانه BetterImageView vahid_d_0101 0 2,542 04-26-2015، 08:48 AM
آخرین ارسال: vahid_d_0101
  درخواست کتابخانه ICOSSeekBar sama2790@yahoo.com 0 2,148 01-04-2015، 01:38 PM
آخرین ارسال: sama2790@yahoo.com
  درخواست کتابخانه shahinmaleki 0 2,220 09-08-2014، 07:24 PM
آخرین ارسال: shahinmaleki
  درخواست کتابخانه soundpool M3HRSH4D 0 1,967 09-06-2014، 11:28 AM
آخرین ارسال: M3HRSH4D
  درخواست کتابخانه miscUtil v1.07 hos3ein 2 5,142 05-05-2014، 10:34 AM
آخرین ارسال: hos3ein
  کتابخانه pezhooman 6 5,880 02-05-2014، 11:04 AM
آخرین ارسال: adelinho

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
This forum uses Lukasz Tkacz MyBB addons.