• 74 Vote(s) - 2.77 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اموزش گرامر انگلیسی - افعال
#1
همواره گرامر زبان انگلیسی یکی از بخش های اصلی یادگیری این زبان بوده است . حتی اگر شما بخواهید خوب مکالمه کنید، نیاز دارید تا به گرامر نیز مسلط باشید. شما باید با ساختار جملات و انواع جملات آشنایی داشته باشید تا بتوانید جملات جدیدی تولید کنید. بنابراین می توان گفت ، مکالمه خوب زبان انگلیسی بدون دانستن گرامر آن برای یک فرد خارجی زبان غیر ممکن می باشد! علاوه بر این بسیاری از زبان آموزان علاقه دارند تا به صورت تخصصی تر مباحث گرامری زبان را مطالعه نمایند.
ساییت رپید لرن تصمیم دارد تا با ارائه یک دوره آموزش گرامر زبان انگلیسی به زبان فارسی بتواند کمکی هر چند ناچیز به علاقه مندان به یادگیری گرامر زبان انگلیسی کرده باشد. در طول آموزش ها سعی می شود تا مطالب به صورت کاملا ساده و همراه با مثال های گوناگون بیان شود. همچنین از بیان مطالب اضافه خودداری می کنیم و سعی می کنیم گرامر لازم برای یک مکالمه خوب را بیان کنیم.
درس اول این دوره را با آموزش افعال to be شروع می کنیم. در ابتدا به صرف افعال to be به همراه مثال در زمان حال می پردازیم.

 
صرف افعال to be در زمان حال :
 
من آنجا هستم.
I am there.
تو آنجا هستی.
You are there.
او (مذکر) آنجا هست.
He is there.
او (مونث) آنجا هست.
She is there.
آن (اشیا و حیوانات) آنجا هست.
It is there.
ما آنجا هستیم.
We are there.
شما آنجا هستید.
You  are there.
آنها آنجا هستند.
They are there.
 
 
نکته1: همانطور که می دانیدis  برای مفرد و are برای جمع بکار می رود.
نکته 2: مخفف افعال to be در زمان حال به شکل زیر است.
I’m
I am
You’re
You are
He’s
He is
She’s
She is
It’s
It is
We’re
We are
You’re
You  are
They’re
 They are 
 
 
نکته3: برای منفی کردن افعال  to be در زمان حال، بعد از am/is/are کلمه not را اضافه می کنیم.
I am not a teacher.                            من معلم نیستم 
 
He is not a farmer.                           او کشاورز نیست 
 
We are not doctors.                         ما دکتر نیستیم
 
نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان حال:
جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.
Am I a student?              آیا من دانش آموز هستم؟
                                                                                                     
Yes, I am.                       بله، من هستم 
                                                                                                          
No, I am not.                    نه، من نیستم   
                                                                                     
Is it an orange?               آیا آن پرتقال است؟
                                                                                                  
Yes,It is.                        بله، آن است
                                                               
No,It is not(isn’t).            نه، آن نیست.
                                                           
Are they teachers?         آیا آنها معلم هستند؟
                                                                                            
Yes,they are.                 بله، آنها هستند.
                                                  
No,thery are not(aren’t).   نه، آنها نیستند.
                                              
نکته1: سوالاتی که از طریق جابجایی فاعل و فعل ساخته شده و با بلی و خیر پاسخ داده می شوند Yes/No Question نام دارند.
نکته2: در ترجمه Yes/No Question همیشه در ابتدا از "آیا" استفاده می کنیم.
نکته3:not am  شکل مخفف ندارد.
نکته4: زمانی که اولین حرف اسم ما در جمله حروف صدا دار باشد(a,e,u,i,o) برای سهولت خواندن بجای a از an استفاده می کنیم.  ( It is an Orange )
برای پرسش منفی دو راه وجود دارد:
الف) محاوره ای:
Aren’t they your friend?               آیا آنها دوست شما نیستند؟
 
Isn’t she your student?                آیا او دانش آموز شما نیست؟
 
 
ب) رسمی و اداری:
Are they not your friend?             آیا آنها دوست شما نیستند؟
 
Is she not your student?             آیا او دانش آموز شما نیست؟
 
حال به صرف افعال to be در زمان گذشته می پردازیم.
من دیروز آنجا بودم.
I was there yesterday.
تو دیروز آنجا بودی.
You were there yesterday.
او (مذکر) دیروز آنجا بود.
He was there yesterday.
او (مونث) دیروز آنجا بود.
She was there yesterday.
آن (اشیا و حیوانات) دیروز آنجا بود.
It was there yesterday.
ما دیروز آنجا بودیم.
We were there yesterday.
شما دیروز آنجا بودید.
You were there yesterday.
آنها دیروز آنجا بودند.
They were there yesterday.
 
 
نکته1: همانطور که می دانید was برای مفرد و were برای جمع بکار می رود.
نکته2: برای منفی کردن افعال to be در زمان گذشته، بعد از was/were  کلمه not را اضافه می کنیم.
I was not(wasn’t) at home last night.                          من دیشب خانه نبودم 
 
They were not(weren’t) at home last night.                 آنها دیشب خانه نبودند
 
 
نحوه سوالی کردن افعال to be در زمان گذشته:
جای فاعل و فعل را عوض می کنیم.
Was I at home last night?                           آیا من دشب خانه بودم؟
 
Were they at home last night?                    آیا آنها دیشب خانه بودند؟
 
 
پرسش منفی:
کافیست فرم مخفف افعال را قبل از فاعل بکار ببریم.
Wasn’t I at home last night?                            آیا من دشب خانه نبودم؟
 
Weren’t they at home last night?                     آیا آنها دیشب خانه نبودند؟
 
 
و در آخر به صرف افعال to be در آینده می پردازیم.
من آنجا خواهم بود.
I will be there.
تو آنجا خواهی بود.
You will be there.
او (مذکر) آنجا خواهد بود.
He will be there.
او (مونث) آنجا خواهد بود.
She will be there.
آن (اشیا و حیوانات) آنجا خواهد بود.
It will be there.
ما آنجا خواهیم بود.
We will be there.
شما آنجا خواهید بود.
You will be there.
آنها آنجا خواهند بود.
They will be there.
 
 
نکته: در گذشته برای افعال to be در آینده از will/shall استفاده می کردند، به طوری که برای اول شخص مفرد از  shall و برای سایر ضمایر از will استفاده می کردند. اما امروزه برای اول شخص مفرد هم از will استفاده می کنند.
 
برای منفی کردن افعال to be در آینده، بعد از  will کلمه not را اضافه می کنیم که مخففش می شود Won't.
I won’t be there next year.                        من سال بعد آنجا نخواهم بود 
 
نحوه سوالی کردن افعال to be درآینده:
جای will را با ضمایر فاعلی عوض می کنیم:
Will you be there next week?                   آیا هفته بعد آنجا خواهی بود؟
 
پرسش منفی:
برای پرسش منفی Won't را قبل از فاعل قرار می دهیم.
Won’t you be there next week?                آیا هفته بعد آنجا نخواهی بود؟


منبع : سایت ریپدلرن
  Reply


Possibly Related Threads...
Thread Author Replies Views Last Post
  دانلود مجموعه کتاب های گرامر Amin_Mansouri 0 2,136 11-24-2018، 09:45 PM
Last Post: Amin_Mansouri
  اموزش زبان انگیسی از طریق سریال (قدم به قدم ) Amin_Mansouri 4 4,634 04-12-2017، 04:21 PM
Last Post: Amin_Mansouri
  دانلود رایگان اموزش زبان انگیسی در خواب نسخه کامل + لینک مستقیم Amin_Mansouri 0 5,909 02-27-2013، 02:44 AM
Last Post: Amin_Mansouri

Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)

MyBB SQL Error

MyBB has experienced an internal SQL error and cannot continue.

SQL Error:
1017 - Can't find file: './pxramin_parsii/mybb_threadviews.MYI' (errno: 2 "No such file or directory")
Query:
INSERT INTO mybb_threadviews (tid) VALUES('4667')